Huisregels

 

 1. Hygiëne, respect en integriteit staan in onze praktijk hoog in het vaandel. Zorg er zelf ook voor dat u zuiver bent voor u een massage of behandeling ondergaat.
 2. Geplande afspraken kunnen uiterlijk twaalf uur van tevoren kosteloos afgezegd of verschoven worden. Bij niet tijdig annuleren zal dus het gehele bedrag in rekening worden gebracht. Wanneer u later bent dan de afgesproken tijd, gaat deze tijd van de behandeltijd af, de volledige behandeling wordt echter wel in rekening gebracht.
 3. U geeft en heeft toestemming van uw behandelend arts om een massage te ondergaan.
 4. Studio Infinity is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen medische informatie lichamelijke en/of psychische aandoeningen, zwangerschap, blessures en/of medicijngebruik.

  Medicatie mag alleen in overleg met uw behandelend arts gewijzigd of gestopt worden. Slikt u medicijnen? Vraag dan bij uw apotheker of arts na of u gemasseerd mag worden.

 

Contra-indicaties:

 • griep, zware verkoudheid
 • besmettelijke huidaandoeningen
 • zwangerschap
 • Gelieve vooraf uw behandelend arts te vragen om toestemming gemasseerd te mogen worden.

Graag horen wij van u wanneer u klachten heeft of onder behandeling bent bij een arts of specialist.

 

Reactie op de behandeling/massage

Het lichaam heeft een zelf-genezend vermogen, hierdoor kunt u een reactie op de behandeling ervaren zoals moeheid, misselijkheid en/of zelfs hoofdpijn. Deze komen echter zelden voor. Deze reactie is een teken dat het lichaam de gifstoffen eruit is aan het gooien, waardoor de klacht even kan verergeren.

Het is dus belangrijk om veel water te drinken na een massage. Hierdoor blijft de reactie uit of minimaal. Door veel water te drinken helpt u uw lichaam de na een massage vrijgekomen afvalstoffen op te ruimen.

Massages zijn niet erotisch van aard, er wordt niet op speciale verzoeken ingegaan.

 

AVG

Studio Infinity hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy Policy wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik in de massagepraktijk omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Studio Infinity houdt zich daarom in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt:
 • vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik dit nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteer.

Doelen waarvoor de praktijk klant gegevens verwerkt:

 • voor gebruik in relatie tot de behandeling in de praktijk
 • promotiedoeleinden voor de praktijk – acties, aanbiedingen e.d.
 • individuele promoties bij bijzondere gebeurtenissen als verjaardagen

Studio Infinity is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.